Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Czym jest operat środowiskowy

Operat środowiskowy to dokument wymagany przy wielu inwestycjach, który wchodzi w skład dziedziny, jaką jest ocena oddziaływania…