Kursy walut – kto nimi zarządza?

Zmieniające się kursy walut nurtują nie tylko przedsiębiorców. Wysokość kursu ma istotne znaczenie także dla wszystkich osób, które posiadają kredyty w walutach obcych lub po prostu planują zagraniczny wyjazd na wakacje. Pozostaje pytanie, jakie mechanizmy wpływają na cenę jaką ostatecznie musimy zapłacić, kupując zagraniczną walutę.

Dlaczego ceny walut są takie istotne?

Dla firm zmiany mogą wpływać na wysokość zysków i strat, ale także na wielkość sprzedaży. Jeżeli ceny walut spadną to automatycznie za granicą produkt danej firmy stanie się droższy i co za tym idzie, mniej konkurencyjny.

Jednak nie tylko dla firm wysokość kursu walut jest ważna. Ceny walut wpływają na wysokość cen za produkty sprowadzane z zagranicy, wysokość rat kredytów zaciągniętych w walutach obcych, a nawet na to, czy będzie nas stać na zagraniczne wakacje.

Giełda walutowa, czyli co wpływa na kursy

Mechanizm kształtowania się kursów opiera się o podaż i popyt walut na rynkach. Waluta jak każdy towar podlega na rynku wymianie i tym samym wycenie w postaci kursu, po jakim właśnie wymieniono jedną walutę na inną. Firmy, banki i osoby fizyczne z różnych przyczyn nieustannie wymieniają waluty. Wśród nich są też spekulanci, którzy chcą na giełdzie walutowej zarobić analogicznie jak na akcjach. To miliony różnych transakcji, które kształtują popyt i podaż, a zgodnie z tym kształtuje się cena.

Rynek wymiany walut potocznie zwany Forex, to giełda na której odbywa się około 75% wszystkich transakcji. Przy czym jest to rynek zdominowany przez fundusze inwestycyjne i banki, które często dokonują transakcji spekulacyjnych. Stąd też tak ogromne wahania kursów walut po publikacji danych makroekonomicznych, takich jak PKB czy bezrobocie.

Ale nie jest tak, że kursem walut zarządza tylko i wyłącznie rynek. Za kształtowanie się cen walut swoich państw odpowiadają banki centralne, i to one często za pomocą zakupu lub sprzedaży walut lub operacji otwartego rynku starają się korygować kursy. Przy czym zakres wpływu banków centralnych na kurs poszczególnych walut zależy od polityki monetarnej danego państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *