Kto przyznaje Nagrodę Nobla?

Nagroda Nobla jest znanym na całym świecie wyróżnieniem, przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub specjalne zasługi dla ludzkości. Nagrodę ufundował Alfred Nobel, który w swoim testamencie przekazał ogromny majątek na rzecz Szwedzkiej Akademii Nauk. Corocznie miała ona przyznawać nagrody za wybitne osiągnięcia. W 1900 roku powstała Fundacja Nobla, a procenty od ogromnego majątku Nobla przeznaczono na wypłacanie nagród jego imienia.

Kto obecnie przyznaje Nagrodę Nobla?

Lista laureatów oraz nominacji do Nagrody Nobla to wybór komisji. Nad wyborem pracuje tzw. Komitet Noblowski, w skład którego wchodzą cztery lub pięć osób, wybierane spośród członków Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk na okres trzech lat. Prawa do nominacji kandydatów mają członkowie Akademii Szwedzkiej oraz innych akademii i instytucji o podobnym charakterze. Co ważne, nominacje do Nagrody Nobla ujawniane są do wiadomości publicznej dopiero po upływie 50 lat.

W jakich dziedzinach przyznawane są Nagrody Nobla?

Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku, a wybór komisji wskazującej laureatów jest bardzo rygorystyczny. Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach:

  • Fizyki
  • Chemii
  • Fizjologii lub medycyny
  • Literatury
  • Pokojowa nagroda Nobla
  • Od 1968 roku Szwedzki Bank Narodowy przyznaje także nagrodę w dziedzinie ekonomii

Właśnie w 1968 roku ostatecznie zadecydowano, że nie będzie się zwiększać ilości dziedzin w których przyznaje się prestiżową nagrodę. Proces wyboru laureatów różni się w zależności od dziedziny – o ile nagrodę literacką zwykle otrzymuje jedna osoba, reszta dziedzin często uznaje nagrodę zbiorową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *