Jak zostać nauczycielem? – wymagania ustawowe i predyspozycje

Nauczyciel to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby móc kształcić dzieci i młodzież trzeba nie tylko posiadać do tego powołanie i odpowiednie predyspozycje, ale także spełnić wymagania formalne jasno określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielu osobom zawód nauczyciela kojarzy się z dwumiesięcznymi wakacjami i niewielkim pensum godzin pracy, należy jednak pamiętać, że nauczycielem jest się zawsze, nie tylko w szkole.

Wymagania formalne

W art.9 Karty Nauczyciela są wyszczególnione wymagania, które trzeba spełnić, aby móc obejmować stanowisko pracownika oświaty. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o pracę w szkole, musi posiadać wyższe wykształcenie, najlepiej na kierunku adekwatnym do wykonywanej pracy. Mogą to być ukończone studia matematyczne, filologiczne czy geograficzne w zależności od planowanego przedmiotu nauczania. Dodatkowo kandydaci na nauczyciela muszą z pozytywnym wynikiem ukończyć kurs lub studia pedagogiczne, lub pedagogikę wczesnoszkolną w przypadku nauczania początkowego. Według Karty Nauczyciela kandydat musi również przestrzegać zasad moralnych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz spełniać określone warunki zdrowotne do wykonywania tego zawodu.

prawo oświatowe w Profinfo.pl

Predyspozycje

Nauczyciel to specyficzny zawód i nie każdy nadaje się do jego wykonywania. Praca z dziećmi wymaga dużej cierpliwości oraz prawdziwej pasji, gdyż jest to trudny zawód. Dodatkowo nauczyciel musi być wzorem dla swoich podopiecznych i przestrzegać zasad moralny i etycznych także poza szkołą. Osoba taka musi wykazywać się wysoką cierpliwością i empatią, gdyż często będzie miała do czynienia z uczniami trudnymi, wymagającymi specjalnego podejścia. Praca z uczniami to duża odpowiedzialność, nie tylko w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych, ale także przekazywania im wiedzy. Należy pamiętać, że nauczyciele mają duży wpływ na dalsze życie uczniów, mogą ich zachęcić do rozwijania pasji i nauczyć odpowiednich wzorców moralnych, ale także zniechęcić do dalszego kształcenia, jeżeli nie posiadają odpowiedniego podejścia.

Czy warto być nauczycielem?

Nauczanie dzieci i młodzieży to trudna praca wymagająca dużego poświęcenia. Niewielka ilość godzin tygodniowo wcale nie oznacza, że nauczyciel wracając do domu kończy swoją pracę. Często czas wolny poświęca na przygotowywanie lekcji, wypełnianie konspektów i kart pracy uczniów. Nauczyciele regularnie także odbywają szkolenia, kształcą się i podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w zajęciach poza godzinami pracy i w weekendy. To wymaga prawdziwej pasji i zamiłowania do przekazywania wiedzy uczniom, a także dużego poświęcenia, aby jeszcze lepiej wypełniać swoje obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *