Mikropożyczki na terenie województwa lubelskiego

Uruchomiono atrakcyjne mikropożyczki unijne skierowane m.in. do osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, a także dla pracowników przechodzących proces restrukturyzacji w swoich firmach. Niskooprocentowane mikropożyczki unijne to doskonała szansa na własny biznes.

Lubelskie z silnym sektorem MŚP

Większość przedsiębiorstw działających w województwie lubelskim stanowią firmy z sektora MŚP. To one pełnią kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki oraz generowaniu nowych miejsc pracy. Dzięki środkom unijnym możliwe jest tworzenie kolejnych firm z tego sektora, a także finansowanie potrzeb oraz działań już istniejących podmiotów w celu ich wzmocnienia i rozwoju na lokalnym rynku.

Mikropożyczka na działalność gospodarczą

Mikropożyczka 9.3 to doskonała forma wsparcia finansowego dla osób fizycznych myślących o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego. Finansowanie w wysokości do 80 tys. zł jest przyznawane na warunkach korzystniejszych niż te oferowane przez instytucje komercyjne i zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Z Mikropożyczki 9.3 mogą skorzystać osoby fizyczne w wieku 30+, które są bezrobotne, posiadają niskie kwalifikacje, osoby z niepełnosprawnościami, a także imigranci, reemigranci, osoby ubogie oraz odchodzące z rolnictwa, pracujące na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilno-prawnych o miesięcznych zarobkach nie przekraczających wysokości minimalnego wynagrodzenia.mikropożyczki unijne

Mikropożyczka w procesie restrukturyzacji

Wsparcie finansowe z środków unijnych to także idealna szansa dla osób przechodzących trudny okres zawodowy związany z restrukturyzacją w ich dotychczasowych firmach. Dzięki Mikropożyczce 10.2 mogą one otrzymać finansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Mikropożyczka 10.2 przewiduje finansowanie nawet do 60 tys. zł z okresem spłaty rozłożonym do 7 lat oraz karencją w spłacie zobowiązania do 6 miesięcy z możliwością jej elastycznego wykorzystania.

Każdy przyszły przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście zgodne z jego potrzebami, specyfiką działalności oraz formą zabezpieczenia spłaty mikropożyczki. Szczegółowe informacje na temat mikropożyczek dla osób fizycznych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą można znaleźć na stronach internetowych instytucji pośredniczących w finansowaniu tego rodzaju instrumentów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *