Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami. Dotyczą one wszystkich kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, D, świadectwo kwalifikacji osób, które zajmują się zawodowo przewozem drogowym. Kursy te są obowiązkowo przeprowadzane co pięć lat. Po przeprowadzeniu szkolenia otrzymuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szkolenie okresowe kierowcy – różne możliwości

Szkolenie okresowe kierowcy wykonuje się cyklicznie co pięć lat. Dotyczą one kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy. Ich celem jest odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osoba uczestnicząca w nich musi posiadać orzeczenie psychologiczne i lekarskie. Szkolenia przeprowadza się metodą wykładową lub za pośrednictwem Internetu. Forma elearningowa jest bardzo popularna, ma wiele zalet. Dzięki szkoleniu online można rozpocząć  edukację w dowolnym czasie, bez konieczności zebrania się całej grupy.

szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Zakres wiedzy dotyczący szkolenia okresowego kierowcy

Na szkoleniu utrwalona zostaje wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Bardzo istotne jest tutaj właściwe poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego miejsca pracy do tego, by zapewnić to bezpieczeństwo w jak najwyższym stopniu. Ugruntowana zostaje wiedza dotycząca obowiązujących przepisów prawa, obsługi oraz logistyki. Przekazane są również informacje z zakresu pierwszej pomocy, ergonomii w pracy kierowcy, czy też mocowania ładunków.

Po zakończeniu szkolenia otrzymuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Z uzyskanymi badaniami oraz zaświadczeniem należy zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji, a tam następuje wymiana prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *